E-mail, SuliXerver, eKréta

Határtalanul

ÜdvözletNévnap

Logopédiai, konduktív és fejlesztõ pedagógia
Logopédiai, konduktív és fejlesztõ pedagógiai munkaközösség

Amikor azt mondod: 'Feladom!', gondolj arra, hogy ilyenkor másvalaki azt mondja: 'Egek, micsoda lehetõség!'

TISZTELT OLVASÓ! KEDVES BARÁTUNK!

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK ÖNT, A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA KÉPESSÉGFEJLESZTÉS PORTÁLJÁN.

MIRE VÁLLALKOZTUNK?
NEM KEVESEBBRE, MINT ARRA, HOGY SZAKSZERÛ ÉS MAGASSZINTÛ ELLÁTÁST BIZTOSÍTSUNK MINDAZON GYERMEKEK RÉSZÉRE

 • AKIK A BESZÉD ÉS KOMMUNIKÁCIÓ TERÉN NEHÉZSÉGGEL KÜZDENEK
   • AKIK HIBÁSAN EJTENEK EGYES HANGOKAT
   • AKIKNEK ROSSZ A HANGSZÍNÜK
   • AKIK TÚL GYORSAN BESZÉLNEK
   • AKIK ELAKADNAK A BESZÉDBEN
 • AKIK HIBÁSAN ÍRNAK, NEHEZEN MEGY SZÁMUKRA A NYELVTAN
 • AKIKNEK OLVASÁSI NEHÉZSÉGEIK VANNAK
 • AKIK SZÉPEN BESZÉLNEK, DE BÁTORTALANOK, S SZERETNÉK BESZÉDJÜKET CSISZOLNI
 • AKIK SZERETNÉK MEGTANULNI A HELYES KOMMUNIKÁCIÓ FORTÉLYAIT

NÉZZÜNK PÉLDAKÉNT EGY KIS RÉSZLETET BABITS MIHÁLY ESTI MEGÉRKEZÉS CÍMÛ MÛVÉBÕL. KIVÁLÓAN ALKALMAS A BESZÉD RITMUSÁNAK FEJLESZTÉSÉRE, VALAMINT A HOSSZÚ „L” HELYES EJTÉSÉNEK BEGYAKORLÁSÁRA.

IDELENN A VÁROS
VILLANYA VILLOG,
DE FENN A NAGY ÉG
SZÁZ CSILLAGA CSILLOG.
A VILLANY A FÖLDI,
A CSILLAG AZ ÉGI,
A VILLANY AZ ÚJ,
A CSILLAG A RÉGI

A FEJLESZTÉSEKET, TRÉNINGEKET A GYERMEKEK A LOGOPÉDIAI TERÁPIÁKON VÉGZIK EGYÉNI ÉS KISCSOPORTOS FEJLESZTÉSI FORMÁKBAN.
A RITMUSGYAKORLATOKON TÚL MEGTANULJÁK A HELYES LÉGZÉST, ARTIKULÁCIÓT ÉS SOKFÉLE BESZÉDTECHNIKAI GYAKORLATOT.
A DISZLEXIA DISZGRÁFIA – ELÕBBI OLVASÁS,- UTÓBBI ÍRÁSZAVAR – ÓRÁKON SZÍNES, JÁTÉKOS, ÉLVEZETES SZÁMÍTÓGÉPES FELADATOKKAL SEGÍTÜNK.
FEJLESZTJÜK A VERBÁLIS LOGIKÁT, A SZÖVEGÉRTÉST, BÕVÍTJÜK A SZÓKINCSET.
NEMCSAK BESZÉLNI, OLVASNI, ÍRNI, DE TANULNI IS TANÍTUNK.
AZ EREDMÉNYES TANULÁSHOZ MÁS KÉPESSÉGEKRE IS SZÜKSÉG VAN. ILYENEK PÉLDÁUL:

 • A TÉRBEN VALÓ BIZTOS ELIGAZODÁS
 • A JÓ EMLÉKEZET, VERBÁLIS ÉS VIZUÁLIS MEMÓRIA
 • A FIGYELEM ÉS ERÕS KONCENTÁLNI TUDÁS
 • A GONDOLKODÁS ÉS KREATIVITÁS
 • A HELYES MOZGÁSFORMÁK, AZ UJJAK HELYES HASZNÁLATA, A SZEM-KÉZ KOORDINÁCIÓ
 • TUDNUNK KELL PONTOSAN ÉSZLELNI A KÖRÜLÖTTÜNK LEVÕ VILÁGOT, BIZTOSAN HALLANI ÉS LÁTNI
 • FONTOS, HOGY BÁTRAK, HARMÓNIKUSAK LEGYÜNK.

A FEJLESZTÕ FOGLALKOZÁSAINON, DRÁMAJÁTÉKOKBAN A TEHETSÉGES GYERMEKEK SZÁMÁRA IS CÉLZOTT FEJLESZTÉSSSEL SEGÍTÜNK ABBAN, HOGY AZ ISMERETEK BELSÕVÉ, GYAKORLATTÁ VÁLJANAK.

MI SEGÍTÜNK, HOGY KIALAKULJON AZ EGÉSZSÉGES ÉNKÉP ÉS ÖNBIZALOM.
HOGY NÖVEKEDJEN A KUDARCTÛRÕ KÉPESSÉG. S EGYIDEJÜLEG AZ ÖNÁLLÓSÁG.
S TERMÉSZETESEN TÖLTSE MEG AZ ISKOLÁT A KACAGÁS ÉS A JÓKEDV.

SZAKEMBEREINK:
BÓNA ELEONÓRA – GYÓGYPEDAGÓGUS, LOGOPÉDUS
DÓBER ÉVA - GYÓGYPEDAGÓGUS, DRÁMAPEDAGÓGUS
HÓDYNÉ MÉSZÁROS KORNÉLIA TANÍTÓ, FEJLESZTÕPEDAGÓGUS
JENEYNÉ IHÁSZ ILONA TANÁR, GYÓGYPEDAGÓGUS
JÁSZAI CSABA, LOGOPÉDUS

A munkaközösség logopédusai, konduktorai, gyógypedagógusai, fejlesztõ – gyógypedagógusai szoros munkakapcsolatban dolgoznak és tanítanak.
A rendszeres esetmegbeszéléseken a gyermekek állapotáról, fejlesztésérõl, fejlõdésérõl tájékoztatják egymást.

Hogyan készítjük fel a pedagógusokat a mozgáskorlátozott tanulók fogadására?
 • Tanácsadás a megfelelõ ülés- ültetésmódról, járásról, felvilágosítás a gyermek állapotáról, segédeszközeirõl, kézhasználatról, értelmi- és beszédproblémájáról
 • Higiéniás teendõkrõl
 • Órarend egyeztetés – testnevelés
 • Javaslat a tanuló értékelésében, esetleges felmentésében /rajz, technika, testnevelés/

Ez az oldal e107 portál rendszert használ, és a GNU GPL licensz alatt lett kiadva.