E-mail, SuliXerver, eKréta

Határtalanul

ÜdvözletNévnap

DÖK bemutatása
Diákönkormányzatunk az általunk megalkotott és elfogadott Szervezeti Mûködési szabályzat alapján mûködik.

Évente meghatározza céljait, az ezekbõl adódó feladatokat, és ezek megvalósítási terveit, elkészíti eseménynaptárát. Mindezeket diákvezetõi által közvetíti a tagságnak, és elhelyezi a hirdetõtáblán, hogy mindenki számára állandóan hozzáférhetõ legyen.

Most már hagyománynak számító diákönkormányzati hétvégét tartunk Gyõrújbaráton, ahol diákvezetõinket felkészítjük a vezetõi munkára: csoportban dolgoznak, képzést kapnak, elõadást hallgatnak, egyben itt alkotják és fogadják el az éves programjukat, választják meg a vezetõségüket. A táborban az együtt végzett munka egyben szórakozás- összekovácsolja a Diáktanácsot, s az itt vett lendület segíti az éves feladatok megvalósítását.

Évente két alkalommal korcsoportonként 4. 5. 6. évfolyam, 7. 8. évfolyam, szakképzõ isk. tanulói- iskolagyûléseket tartunk, amit az évfolyam felelõsök vezetnek le. Itt elmondják az osztályok terveiket, azok megvalósulását, beszámolnak sikereikrõl, problémáikról, értékelik az osztályuk tanuláshoz való viszonyát, magatartáskultúrájukat. Kéréseket intézhetnek az iskolavezetés felé. Ezeken a gyûléseken részt vesz az összes tanuló, az osztályfõnökök, diákönkormányzatot segítõ pedagógus, és az igazgató.

Diákközgyûlést évente egyszer tartunk, amin az osztályok képviselõi vesznek részt, meghívjuk a tanárokat, és az iskolavezetést, de az iskola minden tanulója és dolgozója elõtt nyitott a fórum. Itt értékeljük a DÖK éves munkáját, és itt mondják el a képviselõk azt, amit jónak tartanak az iskola életében, és itt várhatják a problémáikra a megoldást.

Az eseménynaptárunk évrõl évre bõvül, mivel egyre több igény merül fel a szabadidõs programok iránt. Igyekszünk minden korcsoportnak az életkorának megfelelõ programot szervezni, pl. alsó tagozatosoknak: táncház, Mikulás-nap, alkotó ház, játékos sportvetélkedõ. Felsõsöknek: gyalog- és kerékpártúrák, korcsolya- és úszásdélután, discók. Vannak persze olyan programok is, ami mindenkinek szól. Ilyen pl. farsang, fotó- és rajzkiállítás, Adventi vásár, diáknap, papírgyûjtés, tanulmányi verseny. A programok lebonyolításához mindig megnyerünk egy tanárunkat, õ segíti a munkánkat.

Részt veszünk nemzeti és hagyományápoló ünnepségek szervezésében, és lebonyolításában. Két éves mostmár úgy érezzük, hagyománynak számító- ünnepünk lett okt. 6. Jelszavunk: Gyújts egy szél gyertyát, és emlékezz! Gyönyörû az iskolánk udvarán égõ több száz gyertya.

Sikeresek papírgyûjtési akcióink. A DÖK egyik fõ bevételi forrása ez. Évente kétszer rendezzük meg, és a gyõztes osztályok egy nap rendkívüli szabadnapot kapnak, és még két-két osztály pénzjutalomban részesül.

Minden évben nagyszabású diáknapot tartunk, aminek szervezési jogát az elõzetesen kiírt feladatokat legjobban teljesítõ osztály nyeri meg, a diákság szavazata alapján. Ezen a napon elhagyjuk az iskolát, s más, a környezetben tavaly a gyõrújbaráti táborban- tartottuk meg egész napos programunkat.
Tanulmányi versenyt hirdettünk, az itt legtöbbet javító 10 tanuló elnyeri az Év tanulója megtisztelõ címet.

Éves munkatervünkben kitûzött céljaink, és a programjaink a kulturált szórakozás mellett segítik tanulócsoportjaink igazi közösséggé válását, lehetõvé teszik, hogy tanulóink megismerjék és gyakorolják jogaikat.
Ez az oldal e107 portál rendszert használ, és a GNU GPL licensz alatt lett kiadva.